İnşaat Çelikleri

8 mm - 25 mm Nervürlü İnşaat Çelikleri

Haddehanelerimizde İnşaat çelikleri, TSE, DIN, ASTM ve JIS standartlarına göre üretilebilmektedir.

Değişik inşaat çeliklerinde kullanıma yönelik üretilen düz ve nervürlü yuvarlak ürünler, Kılıçlar Demir Çelik teknolojisi ve deneyimi ile dar boyut ve biçim toleranslarında 8 - 25 mm arasında kontrollü su soğutma sistemine tabi tutularak depreme dayanıklı olarak üretilmektedir.

8 ile 25 mm çap aralığındaki nervürlü çelik çubuklar yaklaşık 2.000 kg’lık bağlar halinde en az 5 yerinden bağlanarak paketlenmektedir. (Bağlarda kısa çubuk yer almamaktadır.)

Çubuk olarak üretilen düz ve nervürlü ürünler, (farklı bir ölçü belirtilmediği taktirde) 12 metre boyunda paketlenmektedir.

Ürünler döküm bazında ayrılmakta, her döküm ayrı bir numara ile tanımlanmakta ve kullanım aşamalarına kadar bu numara ile izlenebilmektedir.

Ürün kalitesi, döküm numarası bazında müşterilerimize sunulan sertifikalar ile garanti edilmektedir.