Çevre Politikası

Çevre Politikası

Geri dönüşüm zincirinde üstlendiği rolü en doğru şekilde gerçekleştiren KILIÇLAR A.Ş. çevre temizliğine gösterdiği duyarlılığı ve titizlikle yaptığı işler nedeniyle kuruluşundan bugüne çevreye ilişkin birçok ödüllere layık görüldü.

İşletme, sorumlu olduğu bütün birimlere karşın yükümlülüklerini büyük bir özenle yerine getirdiği için Ticaret Odaları ve Vergi Daireleri tarafından verilen belgelerle defaten onurlandırıldı.

Çevre Koruma ve Geri Dönüşümlü Maddeleri Toplama Derneği "ÇEVSE"nin bir üyesi olan firmamız; tüketimi gün geçtikçe artan geri dönüşümlü maddelerin toplanması ve çevrenin korunması ilkesi ile doğadaki geri dönüşüm zincirinin en önemli halkalarından birini oluşturarak, hassas çalışmalarıyla bilinçli bir hizmet vermektedir.

Firmamız;

  • Yürürlükteki çevre mevzuatları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini,
  • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak uygun teknolojilerin kullanımı ve takibinin yapılmasını, tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticilerin en aza indirilmesini,
  • Tüm şirket çalışanlarının, müşterilerimiz ile tedarikçilerimizin çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirilmesi ve eğitilmesini,
  • Çevre performansının sürekli iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapılmasını taahhüt etmektedir.

Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.

Firmamızın çevre politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.