İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

KILIÇLAR HURDACILIK A.Ş. hurda metal işleme, tehlikesiz atık toplama ayırma ve çelik kütük üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

1987 yılında faaliyete geçen ve kuruluşundan itibaren sektöre getirdiği yeniliklerle hizmet kalitesini geliştiren KILIÇLAR HURDACILIK A.Ş. olarak;

  • Vizyonumuz, misyonumuz, kurumsal değerlerimiz çerçevesinde oluşturduğumuz Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimiz ile yasal gereklilikler doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın memnuniyetini esas alarak ve ilgili tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde dünyaya, doğaya ayrıca sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı, Müşteri beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlayarak müşteri memnuniyetini kazanmayı, müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
  • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında değerlendirilerek gerektiğinde aksiyonlar alınmasını,
  • Teknolojik gelişmelerle yenilikleri takip ederek enerji, hammadde, doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı, yaşam döngüsü ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesine özen gösterilmesini, atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanımını teşvik etmeyi,
  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, iş kazalarını, mesleki hastalıkları, iş güvenliği risklerini önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu olduğu bilincini yerleştireceğimizi, bu standartların gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.