Politikalarımız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde oluşturulmuş şube ağıyla, başta demir ve demirdışı metaller olmak üzere, alüminyum ve pet şişe hurdaları toplama ve işleme hizmeti veren, Çevre Koruma ve Geri Dönüşümlü Maddeleri Toplama Derneği "ÇEVSE" nin bir üyesi olan firmamız; tüketimi gün geçtikçe artan geri dönüşümlü maddelerin toplanması ve çevrenin korunması ilkesi ile doğadaki geri dönüşüm zincirinin en önemli halkalarından birini oluşturarak, hassas çalışmalarıyla bilinçli bir hizmet vermektedir.

Firmamız;

 • Yürürlükteki çevre mevzuatları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak uygun teknolojilerin kullanımı ve takibinin yapılmasını, tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel
 • kirleticilerin en aza indirilmesini,
 • Tüm şirket çalışanlarının, müşterilerimiz ile tedarikçilerimizin çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirilmesi ve eğitilmesini,
 • Çevre performansının sürekli iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapılmasını taahhüt etmektedir.

Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.

Firmamızın çevre politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ 

            KILIÇLAR HURDACILIK A.Ş. hurda metal işleme, tehlikesiz atık toplama ayırma ve çelik kütük üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır. 1987 yılında faaliyete geçen ve kuruluşundan itibaren sektöre getirdiği yeniliklerle hizmet kalitesini geliştiren KILIÇLAR HURDACILIK A.Ş. olarak;

 • Vizyonumuz, misyonumuz, kurumsal değerlerimiz çerçevesinde oluşturduğumuz Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimiz ile

 • yasal gereklilikler doğrultusunda, tüm paydaşlarımızın memnuniyetini esas alarak ve ilgili tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde dünyaya, doğaya ayrıca sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı,
 • Müşteri beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlayarak müşteri memnuniyetini kazanmayı, müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında değerlendirilerek gerektiğinde aksiyonlar alınmasını,
 • Teknolojik gelişmelerle yenilikleri takip ederek enerji, hammadde, doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı, yaşam döngüsü ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla çevrenin korunmasını,
 • kirliliğin önlenmesine özen gösterilmesini, atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanımını teşvik etmeyi,
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, iş kazalarını, mesleki hastalıkları, iş güvenliği risklerini önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu olduğu bilincini yerleştireceğimizi, bu standartların gereklerini tüm çalışanlarımızın

 • katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.