ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası alınmıştır

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası alınmıştır

30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Madde 15 uyarınca işleme tesisleri TS EN ISO 14001 çevre yönetim...

30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Madde 15 uyarınca işleme tesisleri TS EN ISO 14001 çevre yönetim...

12.09.2014